بازگشت وجه در دریا استور چگونه است ؟

 
 

در صورت ایراد فنی در کالای ارسالی و تایید کارشناسان دریا استور طی هماهنگیهای لازم؛ مبلغ پرداختی ظرف مدت ۴۸ ساعت پس تاییدیه کارشناسان به حساب مشتری واریز خواهد شد.

 

نکته مهم :
مبلغ پرداختی به همان شماره حساب که پرداخت اولیه از طریق آن انجام گرفته واریز خواهد شد.